עמוד:105

28 פשטו את הביטויים . 29 כתבו ביטויים שווים בלי סוגריים . 30 הציגו כל שבר כסכום או כהפרש של ביטויים אלגבריים . x 31 מייצג מספר שלילי . איזה מהביטויים מייצג את המספר הגדול ביותר ? | 5 + x ב | 5 - x ג | 5 x ד | 5 : x א z–ו y , x 32 מייצגים שלושה מספרים כלשהם שאפשר למקם אותם על ציר–מספרים כך : כתבו > או = או . <

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר