עמוד:103

דיון 20 פשטו את הביטויים . | 5 - ( 2 x + 7 ) ב | -3 + x - ( 2 x - 1 ) ג | 4 - 2 ( 6 - x ) ד | 3 x - 4 ( x + 5 ) א אפשר לפשט ביטויים בעזרת חוק הפילוג . דוגמה 3 - ( 2 x + 4 ) = 3 + ( -1 )( 2 x + 4 ) = 3 + ( -2 x ) + ( -4 ) = -2 x + 3 - 4 = -2 x -1 1 דוגמה x - 2 ( x -1 ) = x + ( -1 ) 2 ( x - 1 ) = x + ( -2 )( x - 1 ) = x + ( -2 x ) - ( -2 ) 1 = 2 x - 2 x - ( -2 ) = -1 x + 2 = -x + 2 21 הסבירו את שלבי הפישוט בכל אחת מהדוגמאות שבמשימה . 20 22 לכל ביטוי כתבו ביטוי בלי סוגריים השווה לו . היעזרו בחוק הפילוג וכנסו איברים דומים כשאפשר . 23 פשטו את הביטויים . 24 א . כתבו מספר כלשהו ( המספר המקורי . ( כפלו אותו 2–ב והוסיפו 10 למכפלה . חסרו מהתוצאה מספר גדול 5–ב מהמספר המקורי . התוצאה המתקבלת גדולה 5–ב מהמספר המקורי . ( אם לא התקבלה תוצאה כזו - חשבו שוב ( . ב . כתבו מספר אחר וחזרו על הפעולות שבסעיף א . ג . כתבו מספר שלילי וחזרו על הפעולות שבסעיף א . ד . נסו להסביר את התוצאה המתקבלת . ה . x מייצג את המספר שבוחרים . הסבירו מדוע הביטוי 2 x + 10 - ( x + 5 ) מתאר את התוצאה המתקבלת . ו . פשטו את הביטוי 2 x + 10 - ( x + 5 ) והסבירו מדוע התוצאה המתקבלת תמיד גדולה 5–ב מהמספר שבחרתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר