עמוד:100

דיון 8 נסו לפשט את הביטויים . | 5 k - 7 k ב | 7 t - 5 t - 7 t ג | -d - 3 d ד | -2 y + 4 y - y א מכנסים איברים דומים בעזרת חוק הפילוג גם במספרים מכוונים . דוגמה -4 x + 2 x = ( -4 + 2 ) x = -2 x 1 דוגמה x - 4 x = 1 x - 4 x = ( 1 - 4 ) x = -3 x 2 דוגמה -x - 5 x = ( -1 ) x = ( -1 - 5 ) x = -6 x 3 9 כנסו איברים דומים . דוגמה a - 6 a = 1 a - 6 a = -5 a 10 פשטו את הביטויים ( סמנו את האיברים הדומים וכנסו אותם . ( דוגמה 4 + 3 x - 5 - 7 x - 10 נסמן איברים דומים : על סמך חוקי הפעולות נכתוב : 4 + 3 x - 5 - 7 x - 10 ( 4 - 5 - 10 ) + ( 3 x - 7 x ) = -11 - 4 x הרחבה 11 השלימו כל ביטוי כך שיהיה שווה לביטוי . 20 x דוגמה -5 x + 25 x = 20 x 5 x + א | - x ב | -x + ג | 10 x - ד | 12 x + ה | - x 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר