עמוד:98

דיון 3 בכל סעיף הסבירו מדוע כל הביטויים שווים . 4 כדי לבדוק אם ביטויים הם שווים אפשר להשתמש בחוקי הפעולות המתקיימים במספרים מכוונים . דוגמה 2 - ( -x ) ו– x - 2 הם ביטויים שווים כי : בדקו אם שני הביטויים שווים או לא שווים . הסבירו . דוגמה -3 x + 5 5 - 3 x 1 הביטויים שווים כי : 5 - 3 x = 5 + ( -3 x ) = במקום לחסר ביטוי אפשר לחבר את הנגדי לו . 3 x + 5 לפי חוק החילוף של החיבור . דוגמה 6 x ( -x ) ( -2 ) 2 הביטויים שווים כי : ( -x ) ( -2 ) = 3 ( -1 ) ( -2 ) = במקום למצוא את הנגדי של ביטוי אפשר לכפול אותו .-1–ב 6 x שינוי סדר הגורמים במכפלה אינו משנה את התוצאה . במקום לחסר ביטוי אפשר לחבר את הנגדי לו . לפי חוק החילוף של החיבור . במקום לחבר מספר אפשר לחסר את הנגדי לו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר