עמוד:97

ד . ביטויים אלגבריים ומשוואות מה נלמד ? ביטויים שווים וביטויים נגדיים פתרון משוואות דיון 1 א . השלימו את הטבלה . ב . מצאו קשר בין הערכים של שני הביטויים : -x , x ג . מה תוכלו לומר על שני הביטויים ? -x–ו x ביטויים שסכומם הוא 0 הם ביטויים נגדיים . הסימן מינוס לפני ביטוי אלגברי משמעותו מציאת ביטוי נגדי לביטוי נתון . דוגמה 1 הביטויים x ו– -x הם ביטויים נגדיים . דוגמה 2 הביטויים - ( x - 5 ) ו– ( x - 5 ) הם ביטויים נגדיים . דיון 2 א . השלימו את הטבלה . ב . מצאו בטבלה זוגות של ביטויים שווים . ג . מצאו בטבלה זוגות של ביטויים נגדיים . בשתי הפעולות "מציאת הנגדי" " –ו כפל " -1–ב מתקבלת אותה תוצאה . כדי למצוא את הנגדי של ביטוי כלשהו אפשר לכפול אותו -1–ב או לחסר אותו מאפס . דוגמה -a = -1 a = ( -1 ) a הביטויים 0 - a , ( -1 ) a , -a ו– -1 a הם ביטויים שווים , וכולם נגדיים . a–ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר