עמוד:86

27 חשבו . דיון 28 אילו מהביטויים שלפניכם שווים למספר הנגדי של ? -6 הסבירו . | 6 ב | 0 - ( -6 ) ג | 6 ( -1 ) ד | ( -1 ) ( -6 ) ה | ( -1 ) ( -6 ) ( -1 ) ו | - ( -6 ) א 30 בהסבר שלמעלה מציינים שלושה סוגי תרגילים . כתבו דוגמאות משלכם לכל אחד מהסוגים האלה . דיון 31 חשבו בדרך הנוחה לכם . שימו לב : כאשר כופלים מספר מסוים ,-1–ב התוצאה היא הנגדי לאותו מספר . דוגמאות ( -1 ) 7 = -7 ( -1 ) ( -7 ) = 7 29 1 בלי לחשב כתבו אם תוצאת התרגיל חיובית , שלילית או אפס . 2 הסבירו איך ידעתם אם תוצאה כלשהי היא חיובית , שלילית או . 0 תרגילי שרשרת של כפל בתרגיל שרשרת שיש בו רק פעולות כפל : אם אחד הגורמים הוא , 0 התוצאה היא . 0 אם כל הגורמים שונים מ : 0 כאשר מספר הגורמים השליליים בתרגיל הוא זוגי — התוצאה היא מספר חיובי . כאשר מספר הגורמים השליליים בתרגיל הוא אי זוגי — התוצאה היא מספר שלילי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר