עמוד:85

התוצאה של תרגיל כפל - מתי היא חיובית , מתי שלילית ומתי אפס ? בתרגיל כפל שבו שני הגורמים חיוביים — התוצאה חיובית . בתרגיל כפל שבו אחד הגורמים חיובי והאחר שלילי — התוצאה שלילית . בתרגיל כפל שבו שני הגורמים שליליים — התוצאה חיובית . בתרגיל כפל שבו אחד הגורמים הוא — 0 התוצאה תמיד . 0 25 בלי לחשב כתבו = או > או . < דיון 26 א . מהו לדעתכם התפקיד של הסימן " - " בתרגיל -6 2 ב . שלושה תלמידים הציעו תשובות שונות לסעיף א . ישי : הסימן " - " הוא חלק משם המספר השלילי , " -6 " ולכן התרגיל הוא . ( -6 ) 2 מנחם : הסימן " - " מסמן את המספר הנגדי של המספר . 6 דניאל : הסימן " - " מסמן את המספר הנגדי של המכפלה , 6 2 ולכן התרגיל הוא .- ( 6 2 ) האם התשובות נכונות לדעתכם ? ג . פתרו את התרגילים לפי שלוש האפשרויות . האם התקבלה אותה תוצאה ? כאשר בתחילת תרגיל כפל מופיע הסימן , " - " אפשר לייחס לו כמה תפקידים . בכל המקרים מתקבלת אותה תוצאה . דוגמה - ( -5 ) 3 1 אפשרות א : - ( -5 ) 3 = 15 מציאת המספר הנגדי של הגורם הראשון . אפשרות ב : - ( -5 ) 3 = - ( -15 ) = 15 מציאת המספר הנגדי של המכפלה . דוגמה -7 2 2 אפשרות א : -7 2 = ( 7 ) 2 = -1 מציאת המספר הנגדי של הגורם הראשון . אפשרות ב : -7 2 = - ( 7 2 ) = -14 מציאת המספר הנגדי של המכפלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר