עמוד:82

12 השלימו תרגילים משלכם לפי התוצאה הרשומה בראש כל טור , ופתרו אותם . 13 בכל סעיף השלימו את התרגיל . הציעו אפשרויות שונות . הרחבה 14 א x . הוא מספר כלשהו . מה לדעתכם מתאר הביטוי ? 2 x ב . רחל טוענת : 2 x מתאר מספר הגדול . x–מ השלימו את הטבלה והסבירו למה הטענה של רחל אינה נכונה . תרגילי כפל שבהם שני הגורמים שליליים דיון 15 בכל סדרת תרגילים : א . תארו את הסדרה : מה קבוע ? מה משתנה ? התייחסו לגורם השמאלי , לגורם הימני ולתוצאה . ב . השלימו את תוצאות התרגילים לפי חוקיות הסדרה . ג . המשיכו את הסדרה : כתבו עוד שני תרגילים מתאימים ואת תוצאותיהם . ד . לפי סדרת התרגילים 1 שערו מה תהיה תוצאת התרגיל . ( -7 ) ( -2 ) ה . לפי סדרת התרגילים 2 שערו מה תהיה תוצאת התרגיל . ( -3 ) ( -10 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר