עמוד:71

שימו לב : כאשר מספר שלילי מופיע בביטוי אחרי פעולה , חייבים לכתוב אותו בתוך סוגריים . דוגמה 1 כותבים 3 + ( -2 ) ולא . 3 + -2 דוגמה 2 כותבים 7 - ( -4 ) ולא . 7 - -4 כאשר מספר שלילי מופיע בתחילת ביטוי , אין צורך לכתוב אותו בתוך סוגריים . דוגמה אפשר לכתוב ( -2 ) + ( -3 ) או . -2 + ( -3 ) עד כה למדנו לפתור תרגילי חיבור וחיסור שבהם המספר השני חיובי . כעת נלמד לפתור תרגילי חיבור וחיסור שבהם המספר השני שלילי . דיון 31 לפניכם שני זוגות של סדרות תרגילים - בכל זוג סדרה של תרגילי חיסור וסדרה של תרגילי חיבור . בכל זוג סדרות : א . פתרו את התרגילים שבהם המספר השני חיובי או אפס . ב . לפי החוקיות של התוצאות שקיבלתם השלימו את תוצאות התרגילים שבהם המספר השני שלילי . ג . השוו בין התוצאות של כל זוג תרגילים באותה שורה . ד . שערו כיצד ניתן להפוך תרגיל חיבור לתרגיל חיסור שיש לו אותה תוצאה . ה . שערו כיצד ניתן להפוך תרגיל חיסור לתרגיל חיבור שיש לו אותה תוצאה . ו . לפי ההשערה שלכם בסעיף ד מצאו את תוצאת התרגיל . -5 + ( -6 ) הוסיפו שורות בסדרה המתאימה לתרגיל , ובדקו אם התוצאה שרשמתם נכונה . ז . לפי ההשערה שלכם בסעיף ה מצאו את תוצאת התרגיל . -5 - ( -6 ) הוסיפו שורות בסדרה המתאימה לתרגיל , ובדקו אם התוצאה שרשמתם נכונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר