עמוד:69

20 א . סמנו על ציר–מספרים את . 2 . 5 ב . סמנו וכתבו על אותו ציר–מספרים את המספר הנגדי ל– . 2 . 5 בדיקה : אם סימנתם נכון , אז 2 . 5 והמספר הנגדי לו מסומנים בציור שלכם במרחקים שווים . 0–מ אם המרחקים אינם שווים - תקנו . 1 ג . סמנו וכתבו על ציר–מספרים את 3 ואת המספר הנגדי לו . 4 21 א . סמנו וכתבו על ציר–מספרים את המספר הנתון ואת המספר הנגדי לו . 4 . 2 -4 . 9 -3 . 7 ב . האם הנגדי של מספר כלשהו הוא תמיד מספר שלילי ? הסבירו בעזרת דוגמאות . אחד התפקידים של הסימן ” - ” הוא לסמן את הפעולה של מציאת המספר הנגדי . דוגמה - ( -2 ) 1 פירושו : מצאו את המספר הנגדי למספר . 2 - ( -2 ) = 2 פירושו : המספר הנגדי למספר -2 הוא . 2 דוגמה - ( + 3 ) 2 פירושו : מצאו את המספר הנגדי למספר . + 3 - ( + 3 ) = -3 פירושו : המספר הנגדי למספר + 3 הוא . 3 22 חשבו . ( אפשר להיעזר בציר–מספרים מצויר או דמיוני ( . 23 בכל סעיף פרשו במילים את הנתון . התייחסו לתפקיד של הסימנים . " - "–ו " + " דוגמה - ( -2 . 5 ) = 2 . 5 המספר הנגדי למספר -2 . 5 הוא 2 . 5 דיון 24 א . לסימן ” - ” יש שלושה תפקידים שונים . אחד התפקידים הוא לסמן את הפעולה חיסור . מהם שני התפקידים הנוספים ? ב . כמה תפקידים יש לסימן ?” + ”

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר