עמוד:67

14 y–ו x מייצגים שני מספרים כלשהם שאפשר למקם אותם על ציר–מספרים כך : א . אם y מייצג , 2 מה יכול לייצג ? x ב . כתבו עוד שני זוגות מספרים המתאימים x–ל ול . y– ג . כתבו > או = או . < אפשר לפתור תרגילי חיבור וחיסור שבהם המספר השני חיובי בעזרת צירי–מספרים מצוירים או דמיוניים . זכרו - כאשר המספר השני חיובי : המספר הראשון בתרגיל הוא נקודת המוצא על ציר–המספרים . בתרגיל חיבור נעים מנקודת המוצא ימינה . בתרגיל חיסור נעים מנקודת המוצא שמאלה . 15 חשבו . ( אפשר להיעזר בציר–מספרים דמיוני ( . הרחבה 16 חשבו . ( אפשר להיעזר בצירי–מספרים מצוירים או דמיוניים ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר