עמוד:66

10 חשבו בעזרת ציר–מספרים . דוגמה 7 - 10 . 4 11 חשבו . ( מומלץ להיעזר בציר–מספרים ( . דוגמה 12 הבנק מדווח ללקוחותיו על מצב החשבון שלהם באמצעות מספרים מכוונים : אם יש בחשבון יתרה , היא מופיעה בדוח כמספר חיובי ; אם יש חוב , הוא מופיע כמספר שלילי . בתחילת חודש ניסן הופיע בדוח של משפחת כהן ח”ש 500 , ובסוף החודש הופיע ח"ש -256 . כתבו דוגמה להכנסות ולהוצאות אפשריות של המשפחה בחודש ניסן . 13 בחודש תמוז בשנה מסוימת היה מפלס הכינרת -210 . 5 מטר . בחורף שאחריו עלה מפלס הכינרת . 'מ 1 . 3–ב א . מה היה מפלס הכינרת בסוף החורף ? ב . חפשו מידע : מהו הקו האדום העליון של הכינרת ? מהו הקו האדום התחתון ? מהו הקו השחור ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר