עמוד:64

דיון 3 היעזרו בציר–מספרים וחשבו . | -40 - 30 ב | -100 + 30 ג | -4 . 2 - 8 ד | -6 . 8 + 30 ה | 72 - 90 א כאשר מחשבים בעזרת ציר–מספרים , אפשר לסרטט ציר לא מדויק . 4 חשבו בעזרת צירי–מספרים . שימו לב : מספר חיובי אפשר לכתוב עם או בלי הסימן . ” + ” מספרים מכוונים אפשר לכתוב בתוך סוגריים או בלי סוגריים . דוגמאות : ( -4 ) = -4 ( + 6 ) = 6 5 חשבו בעזרת צירי–מספרים . שימו לב לנקודת המוצא , לפעולה ולמספר השני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר