עמוד:62

משימות לסיכום 31 לפניכם צירי–מספרים שעליהם מסומנות שנתות . כתבו ליד כל שנת מספר מתאים . 32 סרטטו ציר–מספרים וסמנו עליו את המספרים האלה : 33 כתבו > או < או .= ( אפשר להיעזר בציר–מספרים ( . 34 סדרו את המספרים בסדר עולה . 35 כתבו > או < או .=

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר