עמוד:61

26 בכל סעיף : 1 כתבו את שני המספרים השלמים הקרובים ביותר למספר הנתון . 2 כתבו > או < בין המספר הנתון לכל אחד מהמספרים שכתבתם . ( אפשר להיעזר בציר–מספרים ( . דוגמה -1 . 3 שני המספרים השלמים הקרובים ביותר הם : -1 , -2 הרחבה . א 27 מצאו מספר הנמצא בין 1 לבין .-1 . ב מצאו עוד מספר הנמצא בין 1 לבין .-1 ג . 1 כמה מספרים לדעתכם יש בין 1 לבין ? -1 הסבירו . 2 האם יש גם מספרים שליליים בין 1 לבין ? -1 אם כן - כתבו דוגמה . אתגר 28 א . מצאו שלושה מספרים הנמצאים בין -0 . 61 לבין . -0 . 6 ב . מצאו שלושה מספרים הנמצאים בין - 1 לבין . - 1 2 3 29 סדרו את המספרים בסדר עולה . 30 א . סדרו את המספרים בסדר עולה . 3 3 ב . מצאו שני מספרים הנמצאים בין - לבין . - 4 6 הרחבות של עולם המספרים בתחילה השתמשו בני האדם במספרים השלמים החיוביים כמו . 1 , 2 , 3 , 4 מספרים אלה נקראים המספרים הטבעיים . מאוחר יותר נוספו לקבוצה זו השברים החיוביים והמספר , 0 ונוצרה קבוצת המספרים הלא–שליליים . מאוחר יותר נוספו לקבוצה זו גם המספרים השליליים , ונוצרה קבוצת המספרים המכוונים . בכל קבוצת מספרים חדשה שנוצרה , הוגדרו פעולות החשבון באופן שיקיימו את חוקי הפעולות שהתקיימו בקבוצת המספרים הקודמת . כל חוקי הפעולות המתקיימים במספרים הלא–שליליים מתקיימים גם במספרים המכוונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר