עמוד:58

השוואת מספרים מכוונים דיון 18 לפניכם מפה ובה רשומות טמפרטורות ( במעלות צלסיוס ) שנמדדו ביום מסוים בחודש ינואר בערים שונות בעולם . א . סרטטו ציר–מספרים , סמנו וכתבו עליו את כל הטמפרטורות הרשומות במפה ואת שמות הערים בהתאם לטמפרטורות . ב . חזאי צריך להכין דוח על הטמפרטורות שנמדדו בערים האלה באותו היום . הכינו בשביל החזאי את הדוח ( היעזרו בסימון הטמפרטורות על ציר–המספרים . ( הדוח צריך לכלול את הפרטים האלה : 1 העיר שבה הטמפרטורה הנמוכה ביותר 2 העיר שבה הטמפרטורה הגבוהה ביותר 3 הפרש הטמפרטורות בין הטמפרטורה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר 4 הערים שבהן הטמפרטורה נמוכה 3 ! c–מ 5 הערים שבהן הטמפרטורה גבוהה מזו שבעיר תל אביב 6 העיר החמה ביותר ביום המדידה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר