עמוד:56

9 בכל סעיף סרטטו ציר–מספרים וסמנו עליו את המספר הנתון . 10 סרטטו ציר–מספרים וסמנו עליו את המספרים הנתונים . 11 בכל סעיף סרטטו ציר–מספרים וסמנו עליו את המספרים 1–ו 0 ואת המספר הנתון . 12 על כל אחד מצירי–המספרים מסומנת נקודה . כתבו ליד הנקודה את המספר המתאים לה . 13 כתבו ליד כל שנת מספר מתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר