עמוד:55

7 בכל סעיף סרטטו ציר–מספרים וסמנו עליו את המספרים הנתונים . דיון 8 סמנו על ציר–המספרים את המספרים האלה : סימון שברים על ציר–מספרים דוגמה 1 כדי לסמן את המספר 3 על ציר–מספרים , מחלקים את קטע היחידה שבין 1–ל 0 4 לארבעה חלקים שווים ( לפי המכנה , ( וסופרים מהנקודה 0 שלושה חלקים שווים ימינה ( לפי המונה . ( מסמנים את הנקודה שהגענו אליה . הנקודה שסימנו היא הנקודה המתאימה לשבר . 3 4 דוגמה 2 כדי לסמן את המספר - 2 על ציר–מספרים , מחלקים את קטע היחידה שבין -1–ל 0 3 לשלושה חלקים שווים ( לפי המכנה , ( וסופרים מהנקודה 0 שני חלקים שווים שמאלה ( לפי המונה . ( מסמנים את הנקודה שהגענו אליה . 2 הנקודה שסימנו היא הנקודה המתאימה לשבר . - 3 דוגמה 3 כדי לסמן על ציר–מספרים שבר גדול , 1–מ למשל , 6 מחלקים את קטע היחידה שבין 1–ל 0 5 לחמישה חלקים שווים ( לפי המכנה . ( לפי המונה צריך לספור שישה חלקים שווים מהנקודה , 0 אבל החלקים על קטע היחידה שבין 1–ל 0 אינם מספיקים . לכן מחלקים גם את קטע היחידה הבא ( בין ( 2–ל 1 לחמישה חלקים שווים , וסופרים מהנקודה אפס שישה חלקים שווים ימינה . מסמנים את הנקודה שהגענו אליה . הנקודה שסימנו היא הנקודה המתאימה לשבר . 6 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר