עמוד:46

דרכי פתרון של שאלות רב–בררה שאלות רב–בררה נוכל לפתור בכמה דרכים , ובכל דרך נוכל להשתמש בתשובות המוצעות . דוגמה בת–אל דיברה בטלפון בשלושת החודשים האחרונים 300 דקות בחודש בממוצע . בחודש הראשון היא דיברה 210 דקות , ובחודש השני היא דיברה פי 2 יותר מבחודש השלישי . כמה דקות דיברה בת–אל בטלפון בחודש השלישי ? א . 30 ב . 230 ג . 300 ד . 460 דרך א : בדיקה של כל תשובה על ידי חישוב בדיקת תשובה א : אם בחודש השלישי בת–אל דיברה 30 דקות , אז בחודש השני היא דיברה 210 + 30 + 60 60 דקות . ממוצע השיחות שלה בשלושת החודשים יהיה , = 100 3 בניגוד לנתון בשאלה . בדיקת תשובה ב : אם בחודש השלישי דיברה בת–אל 230 דקות , אז בחודש השני היא דיברה 210 + 230 + 460 460 דקות . ממוצע השיחות שלה בשלושת החודשים יהיה , = 300 3 בהתאם לנתון בשאלה , ולכן זו התשובה הנכונה . באופן דומה , אם נבדוק את תשובה ג ואת תשובה ד נקבל כי גם הן סותרות את נתוני השאלה . דרך ב : כתיבת משוואה ומציאת הפתרון שלה נרשום בטבלה את הגדלים הידועים לנו : מספר הדקות שדיברה בחודש הראשון ומספר הדקות בממוצע שדיברה בכל חודש . את הגדלים החסרים נסמן באמצעות משתנה . אפשר לבחור לסמן את מספר הדקות בחודש השלישי , x–ב וכך מספר הדקות בחודש השני גדול פי , 2 כלומר . 2 x עכשיו אפשר לבנות משוואה : 210 + 2 x + x = 300 3 יש שתי אפשרויות למציאת פתרון המשוואה : 1 הצבת התשובות השונות במשוואה . 2 פתרון המשוואה בדרך אלגברית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר