עמוד:45

28 צלע אחת של מלבן קצרה מהצלע האחרת מ"ס 2 . 5–ב . היקף המלבן הוא מ"ס 21 . מהם אורכי הצלעות ? 29 בשיעור ספורט המורה נוהגת לבקש מהתלמידות לבצע הקפות סביב המגרש - כל הקפה 88 מטר , וכן ריצות לאורך המגרש - כל ריצה 29 מטר . היום החליטה המורה לקצר את הריצה , וביקשה מהתלמידות לרוץ לרוחב המגרש . כמה מטרים ירוצו מהתלמידות בכל ריצה ? 30 במשולש ABC הצלע AB קצרה מ"ס 4–ב מהצלע , BC וקצרה פי 2 מהצלע . CA היקף המשולש הוא מ"ס 28 . מהו אורך הצלע ? AB 31 האלכסון AC במלבן ABCD גדול מ"ס 1–ב מהצלע AB וב מ"ס 8– מהצלע . BC היקף המלבן הוא מ"ס 34 . א . מהו אורך האלכסון ? BD ב . מהו היקף המשולש ? AOB AFED 32 הוא ריבוע . ABCD הוא מלבן . אורך הקטע ( x ) FA קטן פי 3 מאורך הקטע . FB ההיקף של המלבן ABCD הוא מ"ס 10 . א . מהם אורכי הצלעות ? AB–ו AF בחרו את התשובה הנכונה . ב . כיצד פתרתם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר