עמוד:43

22 לפניכם סדרת צורות המורכבות מעיגולים . א . n מסמן את מקום הצורה בסדרה . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר העיגולים המרכיבים את הצורה במקום . n–ה ב . מהו המקום בסדרה של הצורה המורכבת 505–מ עיגולים ? כתבו משוואה מתאימה ופתרו אותה . ג . האם יש בסדרה צורה המורכבת 555–מ עיגולים ? אם כן , מצאו את מקומה בסדרה . אם לא , נמקו מדוע . 23 הסכום של שני מספרים עוקבים הוא . 75 א . סמנו את המספר הראשון . n–ב כתבו ביטוי המתאר את המספר העוקב למספר שסימנתם . ב . כתבו משוואה למציאת n ופתרו אותה . מהי המשמעות של פתרון המשוואה ? ג . מהם שני המספרים העוקבים ? תזכורת מספרים עוקבים הם מספרים טבעיים שההפרש ביניהם הוא . 1 דוגמאות : 99 , 100 , 101 , 102 , 103 1 , 2 , 3 24 א . הסכום של שלושה מספרים עוקבים הוא . 99 מצאו את המספרים . ב . הסכום של שלושה מספרים עוקבים הוא . 288 מצאו את המספרים . ג . האם קיימים שלושה מספרים עוקבים שסכומם הוא ? 100 אם כן , מצאו אותם . אם לא , נמקו מדוע אין כאלה . הרחבה 25 שלושה אחים נולדו בהפרש של שנה אחת בין אח לאח . ההפרש בין סכום הגילים של שני האחים הצעירים לבין הגיל של האח הבכור שווה . 29–ל מהו גילו של האח הבכור ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר