עמוד:39

דיון 11 סכום של שני מספרים הוא . 115 מספר אחד גדול 5–ב מהמספר האחר . א . סמנו x–ב את המספר הקטן מבין השניים וכתבו משוואה . מהם שני המספרים ? ב . סמנו y–ב את המספר הגדול מבין השניים וכתבו משוואה . מהם שני המספרים ? ג . האם קיבלתם את אותם המספרים בסעיפים א ו–ב ? בחירת משתנה בדרכים שונות ברוב השאלות תוכלו לבחור בעצמכם כיצד לסמן את הגדלים בעזרת משתנים . דוגמה מיכל הכינה משקה מנגו מתרכיז וממים . נפח המים במשקה גדול פי 6 מנפח התרכיז . הנפח הכולל של המשקה הוא 1 , 400 סמ 1 . 4 ) ק" ליטרים . ( מהו נפח המים במשקה ומהו נפח התרכיז ? ראשית נרשום את הגדלים בשאלה : נפח התרכיז , נפח המים והנפח הכולל של המשקה . כעת נחליט איזה מהגדלים נסמן במשתנה . הנפח הכולל ידוע לנו 1 , 400 ) סמ , ( ק" ולכן נבחר את אחד הגדלים הלא ידועים . אפשרות א : נסמן a–ב את נפח התרכיז . אפשרות ב : נסמן b–ב את נפח התרכיז . 12 א . פתרו את המשוואה שהתקבלה באפשרות א בדוגמה וענו על השאלה . ב . פתרו את המשוואה שהתקבלה באפשרות ב בדוגמה וענו על השאלה . ג . האם בשתי האפשרויות התקבלה אותה תשובה לשאלה ? הסבירו מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר