עמוד:38

8 א . בחנות "גלבוע" מחברת בכריכה קשה עולה פי 2 ממחברת בכריכה רכה . יאיר קנה בחנות זו 5 מחברות בכריכה קשה 4–ו מחברות בכריכה רכה . הוא שילם עבור כל המחברות 28 שקלים . כמה עולה בחנות "גלבוע" מחברת בכריכה קשה , וכמה עולה מחברת בכריכה רכה ? ב . בחנות "כרמל" מחירה של מחברת בכריכה רכה קטן 2 . 5–ב שקלים ממחירה של מחברת בכריכה קשה . שמעון קנה בחנות זו 6 מחברות בכריכה רכה 5–ו מחברות בכריכה קשה . הוא שילם עבור כל המחברות 29 שקלים . כמה עולה בחנות "כרמל" מחברת בכריכה רכה , וכמה עולה מחברת בכריכה קשה ? 9 לפניכם סדרת צורות המורכבות מריבועים . א . מכמה ריבועים מורכבת הצורה החמישית בסדרה ? ב . מכמה ריבועים מורכבת הצורה העשירית בסדרה ? ג . המשתנה n מסמן את מקום הצורה בסדרה . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הריבועים המרכיבים את הצורה במקום . n–ה ד . מהו המקום בסדרה של הצורה המורכבת 100–מ ריבועים ? כתבו משוואה מתאימה , פתרו אותה וענו על השאלה . הרחבה 10 לפניכם סדרת צורות המורכבות מריבועים . א . המשתנה k מסמן את מקום הצורה בסדרה . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מספר הריבועים המרכיבים את הצורה במקום . k–ה ב . מהו המקום בסדרה של הצורה המורכבת 111–מ ריבועים ? כתבו משוואה מתאימה , פתרו אותה וענו על השאלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר