עמוד:36

פתרון שאלות בעזרת משוואות - שלבי הפתרון בפתרון שאלות הקשורות בסיפור אפשר לעתים להיעזר בכתיבת משוואה מתאימה ובפתרונה . דוגמה דינה קנתה לה ולשלושת ילדיה כרטיסים להופעה במחיר כולל של ח"ש 109 . מחירו של כרטיס למבוגר גבוה ח"ש 13–ב ממחירו של כרטיס לילד . מה מחיר הכרטיס לילד ? מה מחיר הכרטיס למבוגר ? א . הגדרת הגדלים : ב . סימון של הגדלים בעזרת מספרים , משתנים וביטויים : ג . הרכבת משוואה - השוואת ביטויים המתארים את אותו הגודל : 3 x + ( x + 13 ) = 109 ד . פתרון המשוואה : 3 x + x + 13 = 109 4 x + 13 = 109 / -13 4 x = 96 / : 4 x = 24 בדיקת פתרון המשוואה : 24 + ( 24 + 13 ) = 72 + 37 = 109 תשובה : מחיר הכרטיס לילד הוא ח"ש 24 , ומחיר הכרטיס למבוגר הוא ח"ש 37 . ה . בדיקת התשובה בהתאם לתנאי השאלה : מחיר שלושה כרטיסים לילד הוא . ( 24 ב 3 ) ח"ש 72 מחיר כרטיס למבוגר הוא ח"ש 37 . המחיר הכולל הוא . ( 37 + 72 ) ח"ש 109

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר