עמוד:32

הרחבה 52 חשבתי על שלושה מספרים עוקבים , חיברתי את המספרים , כפלתי את הסכום 3–ב וקיבלתי . 117 . א סמנו x–ב את המספר הגדול . כתבו ביטויים עבור שני המספרים האחרים . ב . כתבו ביטוי עבור סכום המספרים . ג . מה מתארת המשוואה ? 3 ( x + ( x - 1 ) + ( x - 2 )) = 117 ד . פתרו את המשוואה וענו : מהם המספרים שחשבתי עליהם ? ה . 1 סמנו y–ב את המספר האמצעי . כתבו משוואה שבעזרתה אפשר למצוא מהם המספרים שחשבתי עליהם . 2 פתרו את המשוואה ומצאו את המספרים . משימות לסיכום 53 לכל משוואה בטור השמאלי התאימו משוואה בעלת אותו פתרון בטור הימני . אין צורך לפתור את המשוואות . 54 לכל משוואה קבעו : האם למשוואה יש מספר סופי של פתרונות ? אם כן - פתרו את המשוואה ובדקו את הפתרון . האם כל מספר הוא פתרון המשוואה ? הסבירו את שיקולכם . האם למשוואה אין פתרון ? הסבירו את שיקולכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר