עמוד:27

כאשר אנו מבקשים לחלק את שני האגפים בשבר , לעתים נוח לכפול אותם בשבר ההופכי . דוגמה 35 פתרו את המשוואות בדרך הנוחה לכם . 36 פתרו את המשוואות . אם יש אינסוף פתרונות או אם אין פתרון - ציינו זאת ונמקו מדוע . 37 במאפייה יש מכל של ג"ק 13 ריבה וכן 5 צנצנות שבכל אחת מהן כמות שווה של ריבה . 5–ב הצנצנות ובמכל יחד יש ג"ק 28 ריבה . א . סמנו a–ב את משקל הריבה בצנצנת אחת , וכתבו ביטוי אלגברי המתאר את הכמות הכוללת של הריבה . ב . מה משמעות המשוואה ? 13 + 5 a = 28 ג . פתרו את המשוואה וענו : מהי כמות הריבה בכל אחת מהצנצנות ? 38 גדי קיבל דמי חנוכה ח"ש 200 . בכל שבוע הוא מצליח לחסוך ח"ש 55 . גדי מתכנן לקנות אופניים שמחירם . ח"ש 530 א . סמנו n–ב את מספר השבועות הדרושים לגדי כדי לחסוך סכום כסף מספיק לקניית האופניים . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את סכום הכסף שגדי חסך n–ב שבועות . ב . כתבו משוואה מתאימה שבעזרתה אפשר לחשב את ערך המשתנה . n ג . פתרו את המשוואה וענו : כעבור כמה שבועות יהיה לגדי סכום כסף מספיק לקניית האופניים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר