עמוד:26

דיון 32 א . פתרו את המשוואה : 5 x - 15 = 50 ב . אילו פעולות ביצעתם באגפי המשוואה כדי לפתור אותה ? באיזה סדר ביצעתם אותן ? ג . שנו את סדר הפעולות שביצעתם בסעיף א ופתרו את המשוואה . ד . האם השינוי בסדר הפעולות שינה את התוצאה ? כאשר יש לבצע יותר מפעולה אחת באגפי המשוואה כדי לפתור אותה , סדר הפעולות איננו משנה . דוגמה 7 x + 14 = 21 דרך א : תחילה מחלקים 7–ב כל אגף . דרך ב : תחילה מחסרים 14 משני האגפים . 33 פתרו כל משוואה בשתי הדרכים המוצגות למעלה וכתבו איזו דרך נוחה יותר . | 3 x - 6 = 9 ב | 12 x + 4 = 16 ג | 2 = 3 x - 4 ד | 7 x - 14 = 0 א דיון 2 x 34 א . פתרו את המשוואה : 3 = 4 ב . לפניכם שלוש דרכים נכונות לפתרון המשוואה שבסעיף א . הסבירו את שלבי הפתרון בכל דרך . איזו דרך עדיפה לדעתכם ? הציעו דרך נוספת לפתור את המשוואה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר