עמוד:24

25 לפניכם תעריף הנסיעה בחברת המוניות צ'יקק'צ– : א . כתבו דוגמאות לשתי נסיעות שונות וחשבו את מחירן . ב . השלימו את הטבלה . ג . מחיר הנסיעה ששילם מר כהן הוא ח"ש 18 . 1 כמה שילם מר כהן נוסף על התשלום ההתחלתי ? 2 מהו מרחק הנסיעה של מר כהן ? ד . מחיר הנסיעה ששילמה גברת לוי הוא ח"ש 25 . 1 מהו מרחק הנסיעה של גברת לוי ? 2 הוסיפו בטבלה את זוג המספרים המתאימים לנסיעה של גברת לוי . ה . סמנו y–ב מרחק של נסיעה כלשהי . מה מתארת המשוואה ? 2 y + 10 = 25 26 המשוואה שבכל סעיף מתארת נסיעה כלשהי בחברת צ'יק ) ק'צ– ראו משימה . ( 25 פתרו את המשוואה ובדקו את הפתרון . כתבו מהו מרחק הנסיעה ומהו מחיר הנסיעה . א | 2 y + 10 = 20 ב | 2 y + 10 = 100 ג | 2 y + 10 = 45 27 שלושה מנהלים נסעו לפגישה במוניות . אהרון - במונית של חברת צ'יקק'צ– ; גד - במונית של חברת אוטוטו ; משה - במונית של חברת רוח . הנה התעריפים של חברות המוניות : מוניות צ'יקק'צ– ח"ש 2 לקילומטר + ח"ש 10 תשלום התחלתי מוניות אוטוטו ח"ש 3 לקילומטר + ח"ש 5 תשלום התחלתי מוניות רוח ח"ש 4 לקילומטר אין תשלום התחלתי מחיר הנסיעה של כל אחד מהמנהלים היה ח"ש 32 . k מייצג את מרחק הנסיעה של אהרון ( בק . ( מ" m מייצג את מרחק הנסיעה של גד ( בק . ( מ" p מייצג את מרחק הנסיעה של משה ( בק . ( מ" כתבו משוואות שבעזרתן ניתן לחשב את מרחק הנסיעה של כל מנהל , פתרו אותן וענו : א . מי מהמנהלים נסע מרחק קצר ביותר ? ב . מי מהמנהלים נסע מרחק ארוך ביותר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר