עמוד:22

19 פתרו את המשוואות . דיון 20 חשבתי על מספר . כפלתי אותו , 0–ב חיברתי לתוצאה 3 וקיבלתי . 3 מה יכול להיות המספר שחשבתי עליו ? דיון 21 נסו לפתור את המשוואות . אם פתרתם , בדקו את הפתרונות על ידי הצבתם במשוואה . אם לא הצלחתם לפתור , נסו להסביר מהי הסיבה לכך . | x = 5 ב | 5 a = 0 ג | y = 0 ד | k + 3 = 3 א בפרק הזה עסקתם במשוואות שיש להן מספר שונה של פתרונות : מספר סופי של פתרונות דוגמה 2 p = 9 1 למשוואה זו יש פתרון יחיד : . p = 4 . 5 בדיקה : 4 . 5 = 9 אין מספר אחר שאפשר לכפול בו את המספר 2 ולקבל . 9 דוגמה p : 4 = 5 2 למשוואה זו יש פתרון יחיד : . p = 20 בדיקה : 20 : 4 = 5 אין מספר אחר שאפשר לחלק אותו 4–ב ולקבל . 5 דוגמה y ( y - 3 ) = 0 3 למשוואה זו יש שני פתרונות : y = 3 , y = 0 בדיקה : 3 ( 3 - 3 ) = 0 , 0 ( 0 - 3 ) = 0 אין פתרון דוגמה 0 ב x = 8 1 למשוואה זו אין פתרון , כי לא קיים מספר שמכפלתו 0–ב שונה . 0–מ דוגמה 4 p + 3 = 4 p + 5 2 למשוואה זו אין פתרון , כי ערך הביטוי באגף הימני יהיה תמיד גדול 2–ב מערך הביטוי באגף השמאלי . אינסוף פתרונות דוגמה 0 ב x = 0 1 כל מספר הוא פתרון המשוואה , כי מכפלתו של 0 בכל מספר שווה . 0–ל דוגמה 3 k + 5 = 5 + 3 k 2 כל מספר הוא פתרון המשוואה , כי הביטויים בשני האגפים שווים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר