עמוד:19

לעתים על ידי ביצוע אותה פעולה בשני האגפים של משוואה נתונה אפשר לקבל משוואה מהצורה מספר = משתנה , המייצגת את פתרון המשוואה המקורית . לדוגמה : b = 7 , x = 5 דוגמה 1 x - 3 = 7 כדי שתתקבל משוואה המייצגת את הפתרון אפשר לחבר 3 לכל אחד מאגפי המשוואה . באגף השמאלי : אם מחסרים x–מ את המספר 3 ואחר כך מוסיפים , 3 התוצאה תהיה . x פתרון המשוואה x - 3 = 7 הוא . x = 10 דוגמה 2 2 x = 30 אפשרות א לקבלת משוואה המייצגת את הפתרון : את כל אחד מאגפי המשוואה מחלקים : 2–ב פתרון המשוואה 2 x = 30 הוא . x = 15 אפשרות ב לקבלת משוואה המייצגת את הפתרון : 1 את כל אחד מאגפי המשוואה כופלים ב– ( המספר ההופכי של . ( 2 2 פתרון המשוואה 2 x = 30 הוא . x = 15 10 פתרו כל משוואה על ידי ביצוע אותה פעולה בשני האגפים של המשוואה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר