עמוד:14

משימות לסיכום 34 בכל סעיף מצאו אילו מספרים מתוך הרשימה הזאת הם פתרונות של המשוואה : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 35 א . השלימו את הטבלה . ב . היעזרו בטבלה ומצאו פתרון של המשוואה : 5 x = 6 . 25 ג . היעזרו בטבלה ומצאו פתרון של המשוואה : x + 5 = 5 x ד . מצאו פתרון של המשוואה : x + 5 = 6 . 25 36 מצאו פתרון לכל אחת מהמשוואות . אם אין פתרון או אם כל מספר הוא פתרון - ציינו זאת . 37 כתבו שתי משוואות שפתרונן הוא . x = 1 38 בכל סעיף נסו למצוא פתרונות של המשוואה . אם לדעתכם אין פתרון - הסבירו מדוע . אם לדעתכם כל מספר הוא פתרון - הסבירו מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר