עמוד:13

הרחבה 32 מדף נייר ששטחו 50 סמ"ר גוזרים ריבוע , כמתואר בסרטוט המוקטן . א . השלימו את הטבלה . ב . מה משמעות המשוואה ? x = 50 - x ג . מצאו פתרון של המשוואה : x = 50 - x ד . מהם ממדי הריבוע שעבורם שטחו של הריבוע הגזור יהיה שווה לשטחו של הנייר שנשאר ? הרחבה 33 מצאו פתרון לכל משוואה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר