עמוד:6

5 חברת ‘ טלקשר' מציעה חבילת שיחות לחו"ל במחיר קבוע של ח"ש 30 לחודש בעבור הקו , ועוד ח"ש 2 בעבור כל דקת שיחה . א . השלימו בטבלה את התשלום בעבור חבילת השיחות לחו"ל בחודש לפי מספר דקות השיחה . ב . סמנו t–ב את מספר דקות השיחה לחו"ל בחודש . מה מתאר הביטוי ? 30 + 2 t ג . משפחת מאיר שילמה ח"ש 90 בעבור חבילת השיחות בחודש מסוים . כמה דקות שיחה לחו"ל דיברו בחודש זה בני משפחת מאיר ? ד . מהי המשמעות של המשוואה ? 30 + 2 t = 90 ה . מצאו פתרון של המשוואה . 30 + 2 t = 90 6 היעזרו בטבלה שבמשימה 5 ומצאו פתרון של כל אחת מהמשוואות . | 30 + 2 t = 50 ב | 30 + 2 t = 110 ג | 30 + 2 t = 150 א 7 א . השלימו את הטבלה . ב . היעזרו בטבלה ומצאו פתרון של המשוואה : 4 . 8 = 4 x 8 חשבתי על מספר מסוים . אם אוסיף לו , 4 אקבל מספר הגדול פי 2 מהמספר שחשבתי עליו . א . סמנו x–ב את המספר שחשבתי עליו . מה מתאר הביטוי ? x + 4 מה מתאר הביטוי ? 2 x מה המשמעות של המשוואה ? x + 4 = 2 x ב . אחד מהמספרים 10 , 4 , 2 , 0 הוא המספר שחשבתי עליו . על איזה מספר חשבתי ? ג . הציבו במשוואה שבסעיף א את המספר שמצאתם , ובדקו אם הוא פתרון של המשוואה . ד . הציבו במשוואה שבסעיף א מספר אחר מהרשימה , והראו שמספר זה איננו פתרון של המשוואה . 42 + 5 x 9 איזה מהמספרים הוא פתרון המשוואה ? = 19 x 11 , 7 , 3 , 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר