עמוד:11

אתם זוכרים ? In Hebrew , there is no verb to have . We use the expressions . אין ל and יש ל The ל changes its ending and agrees in number and gender with the person it refers to . 7 . 1 ) Work in groups of four . Have a conversation about which language lessons you all have in school today . Use the languages on page 8 to help you . Take turns to ask and answer questions . Use the following examples to help you . יש לך שיעור ספרדית היום ? לא אין לי שיעור ספרדית , יש לי ... יש לכם ... יש לנו ... 2 ) When you have all had a turn at asking and answering , join up with another group and report your findings using : יש / אין לו , יש / אין לה , יש / אין להם , יש / אין להן ... . 8 מה יש לך ? מה אין לך ? ? אין לי or יש לי How many statements can you make using Think of as many as you can for a class activity . . 9 השלימו את הפעילות יש לי – אין לי בספר הדיגיטלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר