עמוד:376

משולש שווה - שוקיים קטעים מיוחדים במשולש : תיכון במשולש הוא קטע המחבר בין קדקוד של המשולש לאמצע הצלע הנמצאת מול קדקוד זה . בסרטוט : הקטע BD הוא תיכון לצלע , AC כלומר : DC = AD גובה במשולש הוא קטע העובר מקדקוד של המשולש לצלע שמול קדקוד זה או להמשכה , ומאונך לה . בסרטוט : הקטע CE הוא גובה לצלע . AB אפשר לכתוב כך : AB › CE או כך : CEA = CEB = 90 ° חוצה–זווית במשולש הוא קטע החוצה זווית של המשולש ועובר בין קדקוד הזווית לצלע שמול קדקוד זה . בסרטוט : הקטע AD הוא חוצה זווית של , A כלומר : BAD = CAD משפטים במשולש שווה–שוקיים התיכון לבסיס מחלק את המשולש לשני משולשים חופפים . בסרטוט : › ABD = › ACD במשולש שווה–שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזו . בסרטוט : < B = < C במשולש שווה–שוקיים התיכון לבסיס הוא גם חוצה זווית הראש . בסרטוט : < A = < A 1 2 במשולש שווה–שוקיים התיכון לבסיס הוא גם הגובה לבסיס . בסרטוט : AD › BC במשולש שווה–שוקיים התיכון לבסיס , הגובה לבסיס וחוצה זווית הראש הם אותו קטע . כדי לקבוע בוודאות שטענה מסוימת נכונה תמיד – יש להוכיח אותה . מה כוללת כתיבת הוכחה ? א . מסרטטים צורה מתאימה ומסמנים על הסרטוט את הנתונים . ב . כותבים מה נתון ומה צריך להוכיח . ג . כותבים את מהלך ההוכחה ומנמקים כל שלב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר