עמוד:374

תחום ההצבה של ביטוי אלגברי תחום ההצבה של ביטוי אלגברי הוא כל המספרים שהצבתם בביטוי האלגברי מאפשרת לחשב את ערך הביטוי . צמצום שברים הכוללים משתנה שבר הכולל משתנים מצמצמים כמו שבר מספרי : מחלקים את המונה ואת המכנה באותו ביטוי אלגברי ( שערכו שונה . ( 0–מ פתרון של משוואות הכוללות שברים עם משתנה במכנה במהלך הפתרון חשוב לבדוק אילו מספרים אינם שייכים לתחום ההצבה של הביטויים שבאגפי המשוואה המקורית . מספרים אלה אינם יכולים להיות פתרונות המשוואה . פתרון בעזרת מבנה המשוואה פתרון בעזרת כפל של שני אגפי המשוואה במכנה 4 x - 8 דוגמה : = 1 2 - x תחום ההצבה : x = 2 כאשר שבר שווה 1–ל והמכנה שונה , 0–מ המונה שווה למכנה . לכן יש לפתור את המשוואה : 4 x - 8 = 2 - x x = 2 הוא פתרון המשוואה . 4 x - 8 = 2 - x שימו לב : x = 2 אינו פתרון המשוואה המקורית , כי הוא אינו שייך לתחום ההצבה . 4 x - 8 מסקנה : למשוואה = 1 אין פתרון . 2 - x שלבים בפתרון בעיות מילוליות בעזרת משוואות . 1 מסמנים במשתנה את אחד הגדלים בבעיה ומבטאים באמצעותו את הגדלים האחרים . אפשר לכתוב את הגדלים בבעיה כרשימה או לארגן אותם בטבלה כדי לראות את הקשר בין הנתונים בבעיה . . 2 כותבים משוואה באמצעות ביטויים אלגבריים שווים . . 3 פותרים את המשוואה ומוצאים את הגדלים המבוקשים . . 4 בודקים את ההתאמה של הפתרון לנתוני הבעיה . דוגמה : תחום ההצבה של הביטוי 3 הוא x › 1 x - 1 ( כלומר , כל המספרים חוץ . ( 1-מ 5 - 3 = 2 דוגמה : x - 2 x - 2 תחום ההצבה : x = 2 x = 3 שייך לתחום ההצבה . פתרון המשוואה המקורית : x = 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר