עמוד:371

אפשרות ב : ערך הביטוי של f ( x ) קטן מערך הביטוי של g ( x ) לכל ערך של , x לכן אין פתרון לאי–שוויון . f ( x ) > g ( x ) אי–שוויון שהפתרון שלו הוא כל x כאשר ערך הביטוי של g ( x ) גדול מערך הביטוי של f ( x ) לכל ערך של , x הפתרון של g ( x ) > f ( x ) הוא כל . x פתרון של אי–שוויון על ידי ביצוע אותן פעולות בשני האגפים במהלך פתרון של אי–שוויון אפשר לבצע אותן פעולות בשני האגפים בדומה לפתרון משוואה . כאשר מחלקים או כופלים שני אגפים של אי–שוויון במספר שלילי , סימן האי–שוויון מתהפך . כאשר מבצעים כל פעולה אחרת בשני אגפי אי–שוויון ( כפל או חילוק במספר חיובי , חיבור וחיסור של מספר כלשהו , ( סימן האי–שוויון אינו מתהפך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר