עמוד:369

יחס ישר ויחס הפוך יחס ישר בין המשתנים y–ו x קיים יחס ישר כאשר a ) y = ax חיובי קבוע . ( דוגמה : מחיר הכניסה לסרט הוא ח"ש 25 לאדם . קיים יחס ישר בין גודל הקבוצה למחיר הכולל שהקבוצה משלמת . - x מספר האנשים בקבוצה - y המחיר הכולל שהקבוצה משלמת ( בש ( ח" כאשר קיים יחס ישר בין שני המשתנים , y–ו x אם ערך x גדל פי מספר כלשהו , m ערך y–ה המתאים לו גדל גם הוא פי . m בדוגמה שלמעלה : כאשר מספר המשתתפים בקבוצה גדל פי , 2 המחיר הכולל שהקבוצה משלמת גדל פי . 2 המשתנה y הוא פונקציה של המשתנה . x הביטוי המתאים לפונקציה הוא : f ( x ) = ax גרף הפונקציה ( ברביע הראשון ) נראה כך : יחס הפוך בין המשתנים y–ו x קיים יחס הפוך כאשר k ) x y = k חיובי קבוע . ( דוגמה : שכירת אולם סרטים להקרנה פרטית עולה ח"ש 2 , 400 . קיים יחס הפוך בין גודל הקבוצה למחיר שמשלם כל אדם בקבוצה . - x מספר האנשים בקבוצה - y המחיר שמשלם כל אדם בקבוצה ( בש ( ח" כאשר קיים יחס הפוך בין שני המשתנים , y–ו x אם ערך x גדל פי מספר כלשהו , m ערך y–ה המתאים לו קטן פי . m בדוגמה שלמעלה : כאשר מספר המשתתפים בקבוצה גדל פי , 2 המחיר לאדם בקבוצה קטן פי . 2 המשתנה y הוא פונקציה של המשתנה . x הביטוי המתאים לפונקציה הוא : f ( x ) = x גרף הפונקציה ( ברביע הראשון ) נראה כך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר