עמוד:367

יחס ופרופורציה יחס יחס בין שני גדלים הוא מנת החילוק שלהם . דוגמה : בשקית יש 15 חרוזים אדומים 10–ו חרוזים לבנים . את היחס בין מספר החרוזים האדומים למספר החרוזים הלבנים 3 15 אפשר לכתוב בצורות שונות : 3 : 2 15 : 10 2 10 כאשר היחס הוא , 3 : 2 אפשר לומר : על כל 3 חרוזים אדומים יש 2 חרוזים לבנים . החרוזים האדומים מהווים 3 מסך כל החרוזים . 5 החרוזים הלבנים מהווים 2 מסך כל החרוזים . 5 חלוקה לפי יחס נתון לעתים צריך לחלק גודל כלשהו לשני גדלים שהיחס ביניהם נתון . דוגמה : לדן יש חרוזים אדומים ולבנים . הוא רוצה לארוז בשקית 20 חרוזים , כך שהיחס בין מספר החרוזים האדומים למספר החרוזים הלבנים יהיה . 3 : 2 כמה חרוזים אדומים וכמה חרוזים לבנים עליו לשים בשקית ? פתרון בדרך א : 3 החרוזים האדומים מהווים מסך כל החרוזים , 5 2 והחרוזים הלבנים מהווים מסך כל החרוזים . 5 3 מספר החרוזים האדומים הוא . ( 20 = 12 ) 12 5 2 מספר החרוזים הלבנים הוא . ( 20 = 8 ) 8 5 פתרון בדרך ב : נחלק את 20 החרוזים 5–ל קבוצות שוות בגודלן : 3 קבוצות של חרוזים אדומים 2–ו קבוצות של חרוזים לבנים . מספר החרוזים בכל קבוצה הוא . ( 20 : 5 = 4 ) 4 מספר החרוזים האדומים הוא . ( 4 3 = 12 ) 12 מספר החרוזים הלבנים הוא 2 = 8 ) 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר