עמוד:365

עיקר הדברים פונקציה קווית פונקציה קווית היא פונקציה שקצב ההשתנות שלה אחיד . הגרף של פונקציה קווית הוא קו ישר . לקצב ההשתנות של פונקציה קווית קוראים שיפוע . כל ביטוי מהצורה f ( x ) = mx + b מייצג פונקציה קווית . b–ו m ) הם מספרים כלשהם , כולל ( . 0 המספר m נקרא מקדם של , x והוא מייצג את שיפוע הפונקציה . המספר b נקרא איבר חופשי . אפיוני פונקציה קווית כאשר הגרף עולה , השיפוע חיובי ושווה לגובה המדרגה שרוחבה . 1 כאשר הגרף יורד , השיפוע שלילי ושווה לנגדי של גובה המדרגה שרוחבה . 1 כאשר הגרף קבוע , השיפוע אפס . שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים בנקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר y שיעור x–ה שווה x = 0 : 0–ל אפשר למצוא את שיעור , y–ה אם מציבים 0 במקום x בייצוג האלגברי ומחשבים את הערך של הפונקציה . עבור הפונקציה f ( x ) = mx + b שיעורי נקודת החיתוך של הגרף עם ציר y הם . ( 0 , b ) h ( 0 ) = 3 ב 0 + 2 = 2 שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר y הם . ( 0 , 2 ) g ( 0 ) = 20 ב 0 + 20 = 20 שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר y הם . ( 0 , 20 ) f ( 0 ) = 15 שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר y הם . ( 0 , 15 ) בנקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר x שיעור y–ה שווה y = 0 : 0–ל אפשר למצוא את שיעור x–ה אם מציבים 0 במקום f ( x ) בייצוג האלגברי ופותרים את המשוואה המתקבלת . 3 x + 2 = 0 2 3 שיעורי נקודת החיתוך של גרף 2 הפונקציה עם ציר x הם . ( - , 0 ) 3 -20 x + 20 = 0 x = 1 שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר x הם . ( 1 , 0 ) 15 = 0 למשוואה אין פתרון . גרף הפונקציה אינו חותך את ציר . x

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר