עמוד:360

ח . 1 ט . 0 י . -33 יא . 3 יב . 11 יג . -1 יד . 4 טו . 1 טז . 1 יז . 1 יח . 1 יט . 0 כ . -17 ( 28 א . x › 6 ב . -1 ג . אין פתרון ד . x › 2 ה . x › 2 ו . אין פתרון ז . x › 4 ח . אין פתרון ט . x = 1 3 י . אין פתרון יא . x › 1 יב . ( 29 x › 0 א . 3 ב . x › 5 ג . -1 ד . x › 5 ה . אין פתרון ו . 6 ז . 3 ח . אין פתרון 4 ט . י . -4 יא . אין פתרון יב . 1 יג . 22 . 5 יד . אין פתרון טו . אין פתרון טז . 5 יז . אין פתרון יח . 8 יט . 10 7 כ . 16 ( 30 x › 4 קמ"ש ג . פתרון בעיות מילוליות ( עמ' ( 246-236 ( 2 27 , 24 ( 1 א . 15 ב . 11 ג . ( 3 11 כן , 28 תלמידים מ"ס 24 ( 4 500 ( 5 מ"ס 26–ו ג' מים 200–ו ג' תרכיז 3 ( 6 ג . " ישורון" 560 - תלמידים , " נחשון" 280 - תלמידים ( 8 14–ו 6 ( 7 א . 2 ב . שנה 5 ( 12 ( 11 24 ( 10 7 7 42 ( 14 1 ( 13 לדוגמה : ( 15 א . 400 ג' ב . לא ג . 500 ג' ( 16 א . ב . ( 17 ג"ק 1 . 7 א . אורך השוק מ"ס 5 ; 24 24 2 אורך הגובה לבסיס מ"ס 4 ב . ( 19 18 ( 18 א . CB = מ"ס 12 , AC = מ"ס 8 ב . ( 21 1 : 2 לא אפשרי 3 ( 23 בריכה א ק"מ 72 - , בריכה ב ( 25 ₪ 5 ( 24 ק"מ 24 - א . כעבור שעה ב . לא ייתכן מצב כזה 18 ( 27 קמש" ( 28 א . 48 קמ"ש , 16 קמ 90 ( 29 ש" מטר לדקה 1000 ( 30 גרם מים 400–ו גרם תרכיז 16 ( 31 בנים 20–ו בנות 12 ( 32 אדומים 15–ו לבנים ( 33 בת 4 ( 37 ₪ 90 ( 35 ₪ 6 . 5 ( 34 8 קמש" 40 ( 39 AB = מ"ס 4 ; BC = מ"ס 6 ; MK = מ"ס 3 ; KL = מ"ס 8 ( 38 סמ ₪ 4 ( 40 ר" משולשים חפיפת ( 255 - 249 ' עמ ( חופפים משולשים . א , BC = מ " ס 6 , AC = מ " ס 8 . ב › T = 22 > , › E = 120 > , › D = 38 > , DT = מ " ס 7 , ET = מ " ס 5 , DE = מ " ס 3 . א ( 5 מ " ס 15 . א ( 12 ' מ 24 . ב ( 11 › M = 121 > , PK = מ " ס 41 . א ( 9 › T = 56 > , › E = 77 > , ED = מ " ס 6 . 8 , › A = 47 > ר " סמ 16 , מ " ס 12 . ג 2 x + 1 . ב ( 14 MB = מ " ס 13 . א ( 13 › C = 28 > , › E = 130 > , › D = 22 > . ב ( 266 - 256 ' עמ ( צלע – זווית – צלע החפיפה משפט . ב משבצות 52 . ג ( 24 › B = 55 > , › BEF = 95 > , › BFE = 30 > 3 . ב ( 11 CT = מ " ס 4 . 5 ( 7 › ABC = › GRP ( 4 ( 274 - 267 ' עמ ( זווית – צלע – זווית החפיפה משפט . ג 135 > , 45 > . א ( 13 › R = 65 > . ב ( 5 שוקיים - שווה משולש ( 291 - 282 ' עמ ( ותכונותיו שוקיים – שווה משולש . א › A = 75 > , › ABC = 30 > , › C = 75 > ( 14 › A = 65 > , › B = 65 > . ב › C = 80 > , › B = 50 > . א ( › 10 A = › ABC = 70 > , › C = 40 > ( 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר