עמוד:359

54 ( 25 מכוניות , 18 אופנועים ( 27 א . 3 ב . כל מספר ג . כל מספר ד . 1 ה . -4 ו . אין פתרון ז . אין פתרון ח . כל x ט . י . אין פתרון יא . 1 יב . ( 29 -1 א . אין פתרון ב . 3 ג . -0 . 5 ד . -0 . 5 ה . 0 . 5 ו . כל x 3 ( 30 א . 1 ב . -1 ג . -1 ד . 12 ה . 2 ו . ( 31 18 א . 1 ב . 9 ג . אין פתרון ד . -1 ה . 2 . 5 ו . -2 ז . 8 ח . 4 ט . 1 י . 2 יא . אין פתרון יב . כל x יג . 1 . 25 יד . אין פתרון טו . כל ( 33 x א . -16 ב . -17 ג . -2 1 ד . 4 ה . -2 ו . 9 ז . אין פתרון ח . 6 ט . אין פתרון י . 12 יא . יב . ( 35 1 א . 2 ב . 1 ג . -1 ד . 2 2 ה . 6 ו . 44 ז . 1 ח . 0 ט . ( 37 מ"ק 18 ( 36 1 . 5 א . 0 ב . -2 ג . 0 . 5 ד . 3 ה . 34 ו . -1 ( 39 א . 6 ב . -8 ג . 1 ד . ה . 8 ו . 5 ז . -1 ח . 8 ט . 1 י . כל x יא . 0 . 5 יב . אין פתרון 3 ( 40 א . -7 ב . 3 ג . 5 ד . 7 ה . -1 ו . אין פתרון ז . -3 ח . 2 ט . -4 י . 2 יא . 7 יב . 2 יג . 1 יד . -2 טו . -34 טז . -3 יז . 3 יח . -1 יט . -1 כ . -3 כא . -1 כב . 2 כג . -7 כד . 30 ( 41 -2 ( 42 א . 1 ב . 6 ג . -2 ד . -8 ה . 2 ו . ( 44 -3 א . x > 14 ב . כל x ג . x < 5 ד . x < 4 ה . x < 5 ו . x < 5 ז . x < 7 ח . אין פתרון ט . x < 9 י . x < 16 יא . x > 0 יב . x > 1 ( 45 א . x < 2 ב . x < 10 . 5 ג . x > 8 ד . x < 2 ה . x > 1 ו . x > 2 ז . x < 15 ח . x < 36 ב . פתרון משוואות הכוללות שברים עם משתנה במכנה ( עמ' ( 235-225 3 3 ( 1 א . -3 , - ב . ,-1 אי–אפשר ג . , 0 אי–אפשר ( 3 א . כל המספרים ב . a › 0 ג . a › 2 ד . a › 0 , a › 2 4 4 ה . a › 2 ו . ( 4 a › 7 א . כל x ב . כל x ג . ( 5 x › 1 , x › 1 א . כל 0 , 1 . 5 , x ב . , 2 , x › 0 אי–אפשר 2 1 1 ג . , a › 0 אי–אפשר , 1 ד . כל 14 , - , x ה . כל 2 . 5 , 2 . 5 , c ו . , y › 0 אי–אפשר , 1 ז . , 1 , x › 3 אי–אפשר 3 3 3 ח . , a › 5 אי–אפשר -1 , ט . כל , , x י . , x › 0 , x › 2 אי–אפשר , אי–אפשר יא . ,- , x › 2 , x › 2 אי–אפשר 4 8 4 3 יב . , - , x › 2 , x › 2 אי–אפשר ( 8 א . x › 0 , 5 ב . x › 0 , 3 ג . x › 0 , 5 ד . x › 2 , 5 ה . x › 5 , 5 4 ו . x › , ז . x › , 0 ח . x › 3 , 5 ט . x › 1 , 2 י . x › -7 , 17 יא . x › 1 , 1 יב . x › 0 , 3 4 4 3 יג . x › 0 , 5 יד . x › 6 , 5 טו . 1 ( 12 x › 5 , 10 ב . לכל x › 5 ה . לכל 2 x › 1 א , ט 3 ג . x = 4 ד . x = 3 , x = 3 ו . x = 2 ז . x = 2 ח . ( 16 x = 2 א . x ב . - כאשר b › 0 ג . כאשר x › 0 2 b ד . 2 כאשר x › 2 ה . 1 - c כאשר c › 0 ו . כאשר x › 1 ז . 2 ח . 1 כאשר ( 17 x › 0 ב . 3 כאשר x › 0 4 x 5 2 3 ג . כאשר x › 0 ה . 1 כאשר x › 2 ז . x כאשר x › 0 ח . x - 1 כאשר x › 2 . 5 ( 18 א . 5 כאשר x › 0 , x › 8 ב . - 1 כאשר m › 0 , m › 0 . 25 ג . 1 כאשר x › 0 , x › 3 16 x 2 m 7 x ד . 6 ( x - 1 ) כאשר x › 1 ה . 3 x ( 3 + 5 x ) כאשר x › 1 ו . 6 ( 3 x-7 ) כאשר x › 0 , x › 1 x 3 4 ( 3 x-5 ) ( 20 א . x › 1 , 2 ב . x › 0 ,-1 ג . x › 5 , 1 ד . x › 3 ,-1 ה . x › 0 ,-0 . 2 ו . ( 21 x › 1 . 5 , 8 . 5 א . x = 3 ב . x = 5 ג . x = 2 ד . 6 ( 22 x = מ' 4 ; AD = מ' ( 23 AB = א . 7 ב . 0 ג . 5 ד . 1 ה . -2 ו . 24 ז . 1 3 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר