עמוד:358

( 41 ב . ביום הראשון 50 - אנשים ; ביום השני 40 - אנשים ד . 160 אנשים ( 43 א . ₪ 90 ב . ₪ 112 . 5 ג . נמוך יותר ה . ( 46 33 . 33 % –ב א . 16 % –ב ב . ( 47 13 . 79 % –ב לא , יש יותר 14 , 000–מ תושבים ( 48 ב . ח"ש 6 , 381 . 41 ג . 245 ( 49 ח"ש 6 , 250 תלמידים ( 51 C = 108 ° , < B = 48 ° ( 50 א . מ"ס 88 ב . 480 סמ ( 52 ר" א . ההיקף גדל 40 % –ב ב . השטח לא השתנה ( 53 א . 10 % –ב ב . מ"ס 20 ( 54 21 % –ב ( 55 א . > ב . < ג . > ד . > ה . ( 59 ב ( 57 ג ( 56 = א . מ"ס 25 ב . 625 סמ"ר ג . 725 סמר" ( 62 ₪ 500 ( 61 א . 60 % –ב ב . 6 ( 63 20 % –ב ליטרים ( 64 א . ציון מקורי - 100 שיטה ; 1 ציון מקורי 45 או - 70 שיטה 2 ב . - f ( x ) גרף אדום ; - g ( x ) גרף ירוק ג . 75 ד . שיטה : 1 עבור ציונים גבוהים ; 75–מ שיטה - 2 עבור ציונים נמוכים ( 65 75–מ א . f ( x ) = 2 x + 400 ; g ( x ) = 1 . 4 x + 520 ב . - f ( x ) גרף אדום ; - g ( x ) גרף כחול ד . המלבן המקורי : ; s ( x ) = 200 x המלבן החדש : ( 67 k ( x ) = 182 x א . מ"גיל" ב . מ"גיל" 160 תלמידים , מ"חנוך לנוער" 120 תלמידים 8 , 000 ( 68 ספרים 20 ( 69 תלמידים ( 70 א . 0 . 5 % ב . 300 ( 71 0 . 5 % מיטות משוואות - חלק ג א . משוואות ממעלה ראשונה הכוללות שברים ( עמ' ( 224-208 3 5 5 12 7 3 2 1 3 2 4 3 1 ( 1 א . ב . ג . ד . ה . ו . ז . ח . ט . י . יא . - יב . - יג . 1 יד . 4 14 8 5 30 20 3 3 8 5 45 4 3 2 2 7 -4 1 1 1 1 טו . ( 3 -2 א . ב . ג . 1 ד . ה . 9 ו . ( 4 2 א . ב . ג . 1 ד . ( 5 2 א . 1 ב . 4 3 3 10 5 2 2 2 10 2 2 ג . 3 . 5 ד . 1 . 5 ה . ( 6 2 א . ב . 4 ג . 9 ד . 6 . 75 ה . 0 . 75 ו . 5 ז . 4 ח . 6 ט . 6 י . 8 . 4 יא . 7 3 3 1 1 1 יב . 14 יג . 7 . 5 יד 1 . טו . ( 7 א . 10 ב . 11 ג . 26 ד . 12 ה . 17 . 5 ו . ( 8 6 א . 12 ב . 18 ג . 3 3 3 1 1 ד . 2 ה . 12 ו . -20 ז . -17 ח . ט . 2 י . -5 . 4 יא . 2 יב . 1 יג . 6 יד . -3 טו . 1 טז . -5 6 3 ( 9 א . x ב . - x ג . - ד . 3 - 4 x ה . 1-3 x ו . 2 x ז . x - 3 ח . 5 , 4 , 3 ( 10 2 x - 6 3 5 3 3 ( 11 א . 4 , 2 ב . 3 , 1 ג . 4 , 3 ד . 4 , 3 , 1 ה . 4 , 3 ו . 4 , 2 ז . 4 , 3 , 2 ח . 2 ט . ( 12 4 , 3 , 1 א . 15 ב . 30 ג . 21 ד . 27 ה . 10 ו . ( 13 48 א . 0 ב . 4 ג . 3 ד . אין פתרון ה . x = 0 או x = 4 ו . כל ( 14 x א . 11 ב . 5 ג . -3 ד . ( 15 -4 א . 20 ב . -12 ג . 8 ד . 7 ה . 10 ו . 3 ז . 3 ח . 7 ט . 15 י . -8 יא . -2 יב . ( 16 בת ( 19 AB = מ"ס 19 , DC = מ"ס 11 ( 18 4 ( 17 38 א . כל x 7 ב . אין פתרון ג . 6 ד . אין פתרון ה . כל x ו . אין פתרון ( 20 א . 7 ב . 1 ג . 2 ד . 5 ה . 31 ו . -11 ז . -3 ח . -2 ט . 2 י . 21 יא . 4 יב . ( 21 3 א . -7 ב . -5 ג . 1 ד . 2 ה . 22 ו . אין פתרון ז . כל x ח . -13 ט . אין פתרון י . 4 יא . 7 יב . 0 יג . 8 יד . 6 טו . -8 טז . -3 יז . 3 יח . 8 יט . -4 כ . ( 23 2 א . 0 ב . -8 ( 24 א . 1 ב . -0 . 5 ג . 9 ד . 0 ה . 1 ו . 7 ז . 2 ח . 4 ט . אין פתרון י . כל x יא . -1 יב . 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר