עמוד:350

ד . f ( x ) כן , g ( x ) לא , h ( x ) כן , k ( x ) לא , p ( x ) לא , r ( x ) לא , t ( x ) לא , v ( x ) לא ( 13 א . שיפוע ,-2 יורדת ב . שיפוע , 4 עולה 1 ג . שיפוע , 0 קבועה ד . שיפוע ,-1 יורדת ה . שיפוע , עולה ו . שיפוע ,-3 יורדת ז . שיפוע , 0 קבועה 2 ח . שיפוע , 4 . 5 עולה ט . שיפוע , 1 עולה י . שיפוע ,-2 יורדת יא . שיפוע , 1 עולה יב . שיפוע , 0 קבועה יג . שיפוע ,-1 יורדת יד . שיפוע ,-2 יורדת טו . שיפוע ,-2 יורדת ( 14 א . , 1 עולה ב . ,-2 יורדת ג . , 0 קבועה ד . , 2 עולה - f ( x ) ( 15 גרף , 3 שיפוע - g ( x ) ; 1 גרף , 2 שיפוע - d ( x ) ; -1 גרף , 1 שיפוע 0 1 ( 16 א . f ( x ) ב . p ( x ) ג . t ( x ) ד . ( 20 ( 2 , 0 ) , ( 0 , 6 ) ( 19 p ( x ) א . ( -5 , 0 ) , ( 0 , 10 ) ב . ( 1 , 0 ) , ( 0 , 4 ) 3 ג . ( -5 , 0 ) , ( 0 , 20 ) ד . ( 2 , 0 ) , ( 0 , 4 ) ה . ( -15 , 0 ) , ( 0 , 15 ) ו . ( -0 . 5 , 0 ) , ( 0 , 2 ) ז . ( 0 , 3 ) ח . ( 0 , 2 ) ( 25 א . קווית , ( 3 , 0 ) , ( 0 , 6 ) ב . לא קווית , ( 0 , 0 ) ג . לא קווית , ( 5 , 0 ) , ( 0 , 0 ) ד . קווית , ( 0 , 9 ) ( 26 א . ( 27 f ( x ) , y ( x ) א . g ( x ) כן , k ( x ) לא , y ( x ) כן , f ( x ) כן ( 29 א . ( 2 , 0 ) , ( 0 , 4 ) ב . ( 0 , 20 ) , ( 10 , 0 ) ג . ( -5 , 0 ) , ( 0 , 5 ) ד . ( 31 ( 2 , 0 ) , ( 0 , 6 ) א . קבועה , שיפוע ( 0 , 1 ) , 0 ב . יורדת , שיפוע ( 0 , 2 ) , ( 2 , 0 ) ,-1 ג . עולה , שיפוע ( -2 , 0 ) , ( 0 , 6 ) , 3 ד . עולה , שיפוע ( 0 , 0 ) , 2 ה . עולה , שיפוע ( -5 , 0 ) , ( 0 , 5 ) , 1 3 2 ו . יורדת , שיפוע ( , 0 ) , ( 0 , 6 ) ,-9 ז . קבועה , שיפוע ( 0 , 0 ) , 0 ח . עולה , שיפוע ( - , 0 ) , ( 0 , 3 ) , 8 8 3 ט . יורדת , שיפוע ( 33 ( 0 , 0 ) ,-4 ב ו–ה , ג ו–ו , ד ( 35 ז–ו א . מקבילים ב . מתלכדים ג . השיפועים אינם שווים ד . מתלכדים ה . השיפועים אינם שווים ו . מתלכדים ( 36 א ו–ג מתלכדים , ב ו–ה מקבילים , ד ו–ו מקבילים ( 41 א . f ( x ) גרף g ( x ) , 1 גרף 2 ב . h ( x ) גרף g ( x ) , 1 גרף 2 ג . f ( x ) גרף h ( x ) , 1 גרף 2 ( 42 א . f ( x ) גרף g ( x ) , 3 גרף 2 ב . f ( x ) גרף g ( x ) , 3 גרף 1 ג . f ( x ) גרף g ( x ) , 3 גרף 2 f ( x ) ( 43 גרף d ( x ) , 3 גרף g ( x ) , 4 גרף h ( x ) , 1 גרף ( 44 2 א . x = 3 ב . ( 45 x = 3 א . x = 3 ב . x = 2 ג . x = 1 ה . x = 1 . 5 ה . אין פתרון ו . x = 0 ז . x = 1 ח . x = 4 ט . כל x = 3 , 4 - א ( 46 x 1 , 2 - ב אין פתרון ג ( 47 x = 0 , 5 - ו x = 2 , 1 - ה x = 1 , 6 - ד x = 2 , 3 - א . לא ב . בריכה ב 3 ג . בריכה ב ד . בריכה ב ה . בריכה ב ( 48 ב . בריכה א 3 x ג . בריכה ב ( 49 6 x ב . בריכה ג , 4 x בריכה ד x ( 51 א . 2 ב . 4 ג . 3 ד . ( 56 1 א . k ( x ) גרף r ( x ) , 1 גרף f ( x ) , 2 גרף 3 ב . g ( x ) גרף k ( x ) , 1 גרף , 2 h ( x ) גרף 3 ג . k ( x ) גרף h ( x ) , 1 גרף 2 ד . h ( x ) גרף f ( x ) , 1 גרף n ( x ) , 2 גרף k ( x ) , 3 גרף 4 ( 57 א . h ( x ) שיפוע g ( x ) , 0 שיפוע f ( x ) ,-3 שיפוע k ( x ) , 1 שיפוע ( 59 3 א . m > 0 , b = 0 ב . m < 0 , b = 0 ג . b › 0 ד . ( 60 m = 0 , b › 0 א . f ( x ) גרף 1 ב . g ( x ) גרף 2 ג . h ( x ) גרף ( 61 3 א . p ( x ) גרף h ( x ) , 1 גרף , 2 g ( x ) גרף ( 62 3 א . f ( x ) ב . p ( x ) ג . t ( x ) ד . p ( x ) ג . פתרון בעיות מילוליות - חלק א ( עמ' 47-36 בספר ) ( 2 א . במכל א 100 ליטר , במכל ב 0 ליטר ב . ריקון ג . מילוי ד . 5 ליטר בדקה ה . 5 ליטר בדקה ו . f ( x ) = 5 x

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר