עמוד:346

› ECF 161 הוא משולש שווה–שוקיים : EC = FC נתון : , AE = BF הנקודה D היא אמצע . EF א . סמנו בסרטוט את › ECD והוכיחו כי הוא משולש ישר–זווית . ב . הוכיחו כי › ACB הוא משולש שווה–שוקיים . ג . מצאו את כל זוגות המשולשים החופפים בסרטוט . 162 בכל סעיף קבעו אם ייתכן משולש שווה–שוקיים המתאים לתיאור . אם כן - סרטטו משולש מתאים . ( אין צורך לדייק בסרטוט ( . אם לא - הסבירו מדוע . א . אורך הבסיס הוא מ"ס 10 ואורך השוק מ"ס 4 . ב . אורך הבסיס הוא מ"ס 4 ואורך השוק מ"ס 10 . ג . אורך הבסיס הוא מ"ס 4 ואורך הגובה לבסיס הוא מ"ס 10 . ד . אורך השוק הוא מ"ס 4 ואורך הגובה לבסיס הוא מ"ס 10 . 163 המשולשים › MKL–ו › FGR שבסרטוט הם משולשים שווי–שוקיים שבסיסיהם נמצאים על ישר אחד . נתון : FM = GK , RG || LK א . הוכיחו כי . › FGR = › MKL ב . חשבו את זוויות המרובע . GPLK נמקו . › AED–ו › ABC 164 הם משולשים שווי–שוקיים שזוויות הראש שלהם שוות ( ראו סרטוט . ( א . הוכיחו כי . BAD = CAE ב . הוכיחו כי . › ABD = › ACE 165 המרובע PRST הוא טרפז : PT || RS › PRT הוא משולש שווה–צלעות . › RST הוא משולש ישר–זווית . א . חשבו את זוויות הטרפז . ב . הוכיחו כי . PT = 2 RS הדרכה : סרטטו גובה במשולש . PRT ( אין צורך לדייק בסרטוט ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר