עמוד:344

153 א . אחת הזוויות במשולש שווה–שוקיים גדולה 20 ° –ב מזווית אחרת . מהם גודלי הזוויות של המשולש ? האם יש תשובה נוספת לשאלה ? אם כן - מצאו אותה . אם לא - נמקו מדוע . ב . במשולש שווה–שוקיים היחס בין הגדלים של שתי זוויות הוא . 2 : 5 מהם גודלי הזוויות של המשולש ? הסבירו מדוע לשאלה זו יש שתי תשובות שונות ומצאו את שתיהן . ג . אחת הזוויות במשולש שווה–שוקיים גדולה 90 ° –ב מזווית אחרת . מהם גודלי הזוויות של המשולש ? הסבירו מדוע לשאלה זו יש רק תשובה אחת . › ABC 154 הוא משולש שווה–שוקיים : AB = BC AF חוצה את CFA = 120 ° , CAB מצאו את גודלי הזוויות של המשולש . ABC הדרכה : סמנו את x–ב FAB והביעו זוויות אחרות באמצעות . x CD 155 הוא חוצה זווית הראש במשולש שווה–השוקיים . ABC נסמן : ACD = › , A = › א . כתבו ביטוי המייצג את › באמצעות המשתנה . › ב . סרטטו משולש מתאים לכל אחד מהמקרים : 1 › = 40 ° 2 › = 40 ° 3 › = 60 ° 156 במשולש שווה–שוקיים ABC נתון : זווית הראש < C היא בת CD , 20 ° גובה לבסיס . א . מצאו את מידות הזוויות של . › ABC ב . מצאו את מידות הזוויות של . › ACD ג . BE הוא חוצה זווית < B במשולש . ABC מצאו את מידות הזוויות של . › ABE

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר