עמוד:343

משולש שווה - שוקיים 149 בכל סרטוט הנקודה k נמצאת על הקטע . PD חשבו את זוויות . ›–ו › , › 150 במשולש שווה–שוקיים אורך השוק גדול מ"ס 3–ב מאורך הבסיס . היקף המשולש הוא מ"ס 36 . מצאו את אורכי הצלעות של המשולש . הדרכה : סמנו את אחת הצלעות , x–ב הביעו באמצעות x את הצלעות האחרות וכתבו משוואה מתאימה . 151 בכל סעיף מתואר משולש שווה–שוקיים שהיקפו מ"ס 20 . מצאו את אורכי הצלעות של כל משולש בהתאם לנתונים . א . אורך השוק קטן מ"ס 2–ב מאורך הבסיס . ב . אורך הבסיס קטן מ"ס 4–ב מאורך השוק . ג . אורך הבסיס קטן מ"ס 2–ב מאורך השוק . ד . אורך השוק גדול פי 2 מאורך הבסיס . 152 בכל סעיף מצאו את גודלי הזוויות של המשולש המתואר . נמקו את חישוביכם . הדרכה : סרטטו סקיצה של משולש שווה–שוקיים , סמנו אחת מהזוויות , x–ב כתבו משוואה מתאימה ופתרו אותה . א . משולש שווה–שוקיים שבו זווית הראש גדולה פי 8 מזווית הבסיס . ב . משולש שווה–שוקיים שבו זווית הראש קטנה פי 2 מזווית הבסיס . ג . משולש שווה–שוקיים שבו זווית הבסיס גדולה 15 ° –ב מזווית הראש . ד . משולש שווה–שוקיים שבו זווית הבסיס קטנה פי 4 מזווית הראש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר