עמוד:341

143 בכל סעיף נמקו מדוע המשולשים חופפים . 144 הנקודות B–ו N , C , O , K נמצאות על אותו קו ישר . נמקו את החפיפות : א . › KRC = › BMC ב . › KOR = › BNM 145 הנקודה C נמצאת על הקטע . AK נמקו את הטענות : א . › DCK = › BCK ב . AB = AD ג . AK חוצה את הזוויות . BKD–ו BAD

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר