עמוד:338

חפיפת משולשים 138 בכל סרטוט : א . קבעו אם יש בסרטוט משולשים חופפים . אם כן - רשמו את החפיפה בכתיב מתמטי . נמקו את תשובותיכם . ב . השלימו שוויונות שאינם נתונים ואפשר להסיק אותם מהחפיפה . 139 בכל סעיף : 1 הראו שיש בסרטוט זוג של משולשים חופפים . 2 כתבו את החפיפה בכתיב מתמטי . 3 כתבו את כל השוויונות בין צלעות מתאימות וכן בין זוויות מתאימות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר