עמוד:337

ג . פתרון בעיות מילוליות 132 בחוג בישול בבית הספר משתתפות נערות ואימהות . 2 היחס בין מספר האימהות למספר הנערות היה . 5 מדריכת החוג ניסתה לשכנע אימהות נוספות להצטרף לחוג . לאחר השכנוע הצטרפו 8 אימהות חדשות לחוג , אך 4 נערות פרשו מסיבות שונות . עתה מספר האימהות שווה למספר הנערות בחוג . כמה אימהות וכמה נערות היו בחוג לפני השכנוע ? 133 ספרת היחידות של מספר דו–ספרתי היא . 8 היחס בין המספר הדו–ספרתי הזה 4 למספר דו–ספרתי בעל אותן שתי ספרות הכתובות בסדר הפוך הוא . 7 מצאו מהו המספר הדו–ספרתי המקורי . 134 נתון מלבן . ABCD אורך הצלע AB הוא מ"ס 5 . ( הסרטוט מוקטן ( . האריכו את הצלע מ"ס 3–ב AD עד הנקודה . E שטח המשולש ABE גדול 4–ב סמ"ר משטח המלבן . ABCD מצאו את אורך הצלע . AD 135 ההפרש בין שני מספרים הוא 15 % . 840 מהמספר הגדול הם 25 % מהמספר הקטן . מהו הסכום של שני המספרים ? 136 בין שני הרים עוברות שתי דרכים . האחת - בתוך הוואדי ואורכה מ"ק 20 , והשנייה - מעל הוואדי . הדרך השנייה ארוכה 20 % –ב מהדרך הראשונה . הולך רגל הלך בדרך שבתוך הוואדי במהירות קבועה , וחזר בדרך שמעל הוואדי במהירות קבועה הגדולה 2–ב קמ"ש ממהירותו בדרך שבתוך הוואדי . זמן ההליכה בחזרה היה קצר 20 % –ב מזמן ההליכה בוואדי . מהי המהירות של הולך הרגל בכל אחת מהדרכים ? הרחבה 137 טלי ערבבה דבש ומים וקיבלה 2 . 5 ליטרים תערובת בריכוז של . 30 % טלי בישלה את התערובת , ועקב התאדות חלק מהמים התקבל סירופ בריכוז של . 40 % מהי כמות המים שהתאדו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר